Wormen

Katten kunnen geïnfecteerd worden met verschillende soorten wormen, zoals rondwormen en lintwormen. Ze leven in het lichaam van de kat en nemen daar voedingsstoffen op of ze verstoren lichaamsfuncties. Ze zijn daardoor schadelijk voor de gezondheid van de kat en bovendien kunnen sommige wormen besmettelijk zijn voor de mens.

De meest voorkomende en belangrijke rondworm in Nederland en België is de spoelworm van de kat (Toxocara cati). De volwassen wormen leven in de dunne darm van de kat, ze zijn ongeveer 10 cm lang en ze lijken op spaghettislierten

Lintwormen zijn darmparasieten, waarvan bepaalde soorten kunnen voorkomen bij de kat. De volwassen lintwormen leven in de darmen van de kat en de onvolwassen stadia van de lintwormen leven in andere diersoorten, bijvoorbeeld schaap, vlo, konijn of muis.


Hoe kan mijn kat zich besmetten?

Spoelwormen
Kittens worden vooral besmet door het drinken van de moedermelk. Alle katten kunnen zich besmetten door opname van wormeitjes die zich in omgeving bevinden. Deze eitjes, met larven erin, kunnen in de grond wel tot een jaar lang blijven leven. Katten kunnen zich bovendien ook besmetten door het opeten van een toevallige tussengastheer of door het eten van rauw vlees.

Lintwormen
Katten kunnen besmet worden door het jagen op wilde knaagdieren, door het inslikken van vlooien tijdens de vachtverzorging (hondenlintworm) of door het eten van rauw vlees. Bij zeer jonge kittens treft men minder vaak lintwormen aan, hier volstaat het vaak om enkel te ontwormen tegen spoelwormen.


Wat zie ik bij mijn kat?

Als de kat besmet is met de spoelworm, dan kunt u in een enkel geval een worm terugvinden in de ontlasting of ze worden soms uitgebraakt. Een zware besmetting bij kittens na opname van eitjes kan zich uiten in ademhalingssymptomen en mager zijn met een verdikte buik. Bij oudere katten worden zelden klinische verschijnselen waargenomen. Maar deze katten kunnen wel de omgeving, andere dieren en de mens besmetten door de uitscheiding van wormeitjes. Ook al ziet u geen wormen, ze zijn er wel!

Bij een besmetting door lintwormen kan men de aanwezigheid van wormsegmenten waarnemen in de vacht van de kat of op de plaatsen waar de kat vaak ligt. Deze wormsegmenten lijken nog het meest op rijstkorreltjes. Bij een lintwormbesmetting kan de kat ook jeuk vertonen in het gebied rond de anus.
De frequentie van ontwormen hangt nauw samen met uw gezinssituatie (jonge kinderen) en de levenswijze van uw kat. Uw dierenarts kan u een aangepaste behandeling adviseren voor uw dier.

Is het besmettelijk voor mij?

Spoelwormen kunnen inderdaad worden overgedragen op de mens. Besmetting van de mens gebeurt door opname van de wormeitjes na contact met besmette dieren of besmette plaatsen (zandbak, tuinaarde,…). Spoelworminfecties zijn een belangrijke zoönose* met een mogelijk ernstig ziekteverloop, daarom is regelmatige ontwormen van uw kat van essentieel belang.

*Zoönose: besmetting van dier op mens

voor dieren. voor gezondheid. voor u.
Logo